پژوهشگر گرامی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 3(پیاپی46) - شماره پیاپی 46، پاییز 1398، صفحه 7-139 

1. راهکارهای افزایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان

صفحه 7-22

جهاندار امیری؛ اردشیر زابلی زاده؛ سجاد کرمی نومیوندی


3. نقش رسانه های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی

صفحه 41-55

محمد حسین میرسلیمانی؛ ادریس قادرپور؛ مسعود نادریان؛ سعید یاری