پژوهشگر گرامی

  براساس مصوبه مورخ 1396/7/10 هشتادمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مقرر گردید از تاریخ 1396/8/1 در صورت تایید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 500/000 ریال و پس از تایید نهایی، مبلغ 1/000/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 4(پیاپی45) - شماره پیاپی 45، تابستان 1398، صفحه 7-152 

1. احکام رسانه از منظر فقه شیعه

صفحه 7-21

محمد رسول آهنگران؛ سید محمد مهدی محقق