نویسنده = مسعود نادریان
تعداد مقالات: 1
1. نقش رسانه های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی

دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، پاییز 1398، صفحه 41-55

محمد حسین میرسلیمانی؛ ادریس قادرپور؛ مسعود نادریان؛ سعید یاری