نویسنده = لیلا نیرومند
تعداد مقالات: 9
3. عوامل موثر بر حضور زنان تهرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 119-126

لیلا نیرومند؛ شایسته ذهابی


6. بررسی رابطه میان تماشای تبلیغات تلویزیون با میزان مصرف گرایی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 51-62

لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نازنین ملکیان؛ سبیکه شاه کوهی


8. بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل گیری افکار عمومی نسبت به هدفمندی یارانه ها

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 141-171

لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ هومن الوندی


9. رسانه ها و روش های نوین مشارکت شهروندی

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1390، صفحه 227-244

لیلا نیرومند؛ عارف واحد ناوان