نویسنده = آمنه بختیاری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر فناوری‌های نوین ارتباطی بر جوانان (اینترنت)

دوره 10، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1394، صفحه 63-74

آمنه بختیاری


2. صورت بندی نظری فمینیسم درمطالعات رسانه ای ( باارائه مدل)

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 97-106

آمنه بختیاری؛ بهاره نصیری؛ محمدرضا حقیقی


3. بررسی هنجارهای اخلاقی در فضازی مجازی(اینترنت)

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 53-61

آمنه بختیاری