نویسنده = اسماعیل کاوسی
تعداد مقالات: 9
1. هوش فرهنگی کارکنان و نقش آن در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 139-152

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی


2. نقش مؤلفه های فرهنگی دراستقرار مدیریت دانایی در دانشگاه آزاد اسلامی 1

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، بهار 1393، صفحه 175-186

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی


3. رابطه بین ارزشهای دینی و توسعه روابط عمومی در سازمان های هزاره سوم

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 123-135

سید محمود هاشمی؛ اسماعیل کاوسی؛ محسن نایبی


5. رابطه بین میزان هوش فرهنگی مدیران استانی و توسعه مشارکت کارکنان در مراکز شهرستانی (مورد مطالعه: موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس)

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 129-139

سید علی رحمانزاده؛ اسماعیل کاوسی؛ حسن کربلایی حاجی اوغلی


6. بررسی نقش رسانه ملی در کنترل بحران آب تهران در سال 1380

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 125-140

اسماعیل کاوسی؛ مینو حیدری روچی


7. رابطه فناوری های نوین اطلاعاتی و توسعه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1390، صفحه 133-148

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی


9. ارزیابی نقش رسانه ملی درتحقق مهندسیِ فرهنگ سازمانی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 93-113

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی