نویسنده = سیدعلی رحمانزاده
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه رابطه بین مهارتهای ارتباطی اساتید دانشکده فنی دختران تهران ولی عصربا اثربخشی آموزشی

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 193-206

سیدعلی رحمانزاده؛ طاهره نجفی نیاسر


4. بررسی تاثیر تماشای سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی بانوان دانشجو

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1390، صفحه 9-24

سیدعلی رحمانزاده؛ زهره طهماسبی