نویسنده = حمیدرضا حسینی دانا
تعداد مقالات: 3
1. نقش و جایگاه شبکه‌های اجتماعی در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 29-40

مژگان لطیفی مهر؛ بی بی السادات میراسماعیلی؛ حمیدرضا حسینی دانا


2. بررسی پیامد های تکنولوژی های نوین ارتباطی بر فرآیند یادگیری

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393، صفحه 139-150

بهاره بخشی؛ مریم خرسند؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ سپهر دادجوی توکلی


3. نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 9-26

حمیدرضا حسینی دانا؛ بی بی سادات میراسماعیلی؛ امین بلندهمت