نویسنده = بهاره بخشی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی شیوه‌های بازنمایی قومیت‌های ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، زمستان 1393، صفحه 89-106

حمیده گوهری؛ بهاره بخشی؛ سید حمید رضوی


2. بررسی میزان استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در دستگاه‌های اجرایی شهرستان دماوند

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 9-18

بهاره بخشی؛ صدیقه ببران؛ مریم طاهریان


3. بررسی پیامد های تکنولوژی های نوین ارتباطی بر فرآیند یادگیری

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393، صفحه 139-150

بهاره بخشی؛ مریم خرسند؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ سپهر دادجوی توکلی


4. بررسی تطبیقی نحوه مدیریت و فعالیت اقتصادی موسسات ارتباطی رسانهای معتبر در جهان

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 29-36

بهاره بخشی؛ احمد شهیدیان؛ مریم خرسند


5. ببو و بادو

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 153-164

بهاره بخشی؛ مریم طاهریان؛ مریم خرسند


6. اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و یکم

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 157-166

بهاره نصیری؛ بهاره بخشی؛ سید محمود هاشمی


7. بررسی ساختارشبکه های اجتماعی فلیکسترو فتکی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 107-116

بهاره بخشی؛ مریم طاهریان؛ عارف واحد ناوان


8. تحلیل بازتاب تصویری هدفمندی یارانه ها در رسانه

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1390، صفحه 119-131

بهاره بخشی؛ لیلا شاهرخ؛ نرگس علیخانی


9. نقش کاریکاتور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1390، صفحه 95-111

بهاره بخشی