نویسنده = نسیم مجیدی قهرودی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش تفاوت مهارتهای ارتباطی زنان و مردان و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 95-106

نسیم مجیدی قهرودی؛ علی گرانمایه پور؛ سمیرا بخشنده


2. نقش تلویزیون در توسعه جامعه مدنی

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1390، صفحه 25-40

لیلا طاعتی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ کبری گلستانی


3. رسانه و مخاطب در سپهر مدرنسیم و پست مدرنیسم

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، بهار 1389، صفحه 119-140

نسیم مجیدی قهرودی؛ محبوبه احمدی؛ غلامحسین احمدی؛ ناهید شریفی