نویسنده = علیرضا قرائتی
تعداد مقالات: 4
1. نقش رسانه‌های اجتماعی در بازاریابی و تأثیر بر ساختار سازمانی

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، بهار 1394، صفحه 127-143

سید عبدالله سجادی جاغرق؛ علیرضا قرائتی؛ مجید حیدری


2. دیپلماسی دیجیتال و روابط میان دولت ها در جوامع معاصر

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، بهار 1393، صفحه 89-99

علی اکبر فرهنگی؛ علیرضا قرائتی؛ حسن کربلایی حاجی اوغلی


3. بررسی دیپلماسی کره جنوبی در استقبال مردم ایران از فرهنگ و کالای این کشور

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 161-179

سید وحید عقیلی؛ علیرضا قرائتی


4. تأثیر دیپلماسی رسانه ای بر تبادل فرهنگی کشورها

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 105-116

عبدالرضا شاه محمدی؛ علیرضا قرائتی