نویسنده = وحیده ترزمی نژاد
تعداد مقالات: 3
1. نقش رسانه و مطبوعات در تصمیمات کیفری قضات و اجرای احکام مبتنی بر عدالت

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 165-176

وحیده ترزمی نژاد؛ شهرام جمشیدی


2. نقش فن آوری اطلاعات در ارتباطات شبکه ای

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 75-86

وحیده ترزمی نژاد؛ سپیده ترزمی نژاد


3. مسئولیت مدنی رسانه های تصویری « نسبت به پخش برنامه های برون مرزی»

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 105-113

وحیده ترزمی نژاد؛ باباک ایرانتاج