نویسنده = فیروز دیندار فرکوش
تعداد مقالات: 10
1. استراتژی‌های مدیریت دانش در صنعت نشر

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، بهار 1394، صفحه 45-52

سید عبدالله سجادی جاغرق؛ فیروز دیندار فرکوش؛ مصطفی رضایی


2. بررسی میزان تاثیر استرس و فشارهای روانی بر عملکرد خبرنگاران شهر تهران در 5 خبرگزاری (دانا پرس، موج، خبرآنلاین، مهر و آنا)

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، زمستان 1393، صفحه 77-88

سید عبدالله سجادی جاغرق؛ فیروز دیندار فرکوش؛ چکاوک ابراهیمی


3. بررسی میزان رضامندی مخاطبان از عملکرد روزنامه های ایران و همشهری

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393، صفحه 9-18

فیروز دیندار فرکوش


4. عملکرد روزنامه های ایران و همشهری از دیدگاه مخاطبان

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، بهار 1393، صفحه 109-120

فیروز دیندار فرکوش


5. بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه یک سیما و مشارکت سیاسی (موردمطالعه دانشجویان دانشگاه تهران شرق)

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 111-139

فیروز دیندار فرکوش؛ سید وحید جهانبازی گوجانی؛ طیبه جهانبازی گوجانی؛ روح الله احمدزاده کرمانی؛ نادر صادقی لواسانی؛ حسن نظری گلدرق


7. شفافیت اطلاعاتی، کارویژة اصلی رسانه های جمعی در برابرافکارعمومی (باتاکیدبرهدفمندی یارانه ها)

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 73-86

فیروز دیندار فرکوش؛ روح الله احمد زاده کرمانی؛ هومن الوندی


8. مدل مفهومی استفاده از فضای اینترنت توسط مخاطبان

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 201-223

شهناز هاشمی؛ فیروز دیندار فرکوش؛ لیلا احمدی مرویلی


10. بررسی وضعیت و کارکرد خبرگزاری های ایران

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 51-67

فیروز دیندار فرکوش؛ فرنوش صمیمی