نویسنده = محمد سلطانی فر
تعداد مقالات: 9
1. بررسی تاثیر تکنولوژی‌های جدید ارتباطی بر مخاطبان نمونه موردی: (شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر)

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، بهار 1394، صفحه 25-36

محمد سلطانی فر؛ جهانگیر بخشی؛ علیرضا حسنی خلیلی


3. بررسی مشکلات، موانع و راهکارهایی در جهت ایجاد و بهبود روابط عمومی الکترونیک

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، بهار 1393، صفحه 187-208

محمد رضا حقیقی؛ محمد سلطانی فر


5. طراحی مدل ارزشیابی عملکرد روابط عمومی موسسات اقتصادی – تجاری

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 19-27

محمد سلطانی فر؛ احمد یحیایی ایله ای


6. بررسی شیوه های تبلیغات سیاسی در فضای مجازی از نظر دانشجویان ارتباطات

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 23-36

محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ شهناز هاشمی؛ سمانه هداوندخانی


7. حق مولف در دنیای الکترونیک

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1390، صفحه 41-62

محمد سلطانی فر؛ فرحناز مصطفوی


8. ملاک های بازدارنده خبر در مطبوعات ایران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 15-139

محمد سلطانی فر؛ مریم مزروعی


9. چگونگی تاثیرگذاری برنامه های رسانه ای، برمیزان نوسازی شهری ( از دیدگاه شهرندان تهرانی )

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 133-153

محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ نصیبه رستگارپور