نویسنده = هومن الوندی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه هویت اسلامی، فضای مجازی وجهانی شدن

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 43-51

هومن الوندی؛ محسن نایبی


2. شفافیت اطلاعاتی، کارویژة اصلی رسانه های جمعی در برابرافکارعمومی (باتاکیدبرهدفمندی یارانه ها)

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 73-86

فیروز دیندار فرکوش؛ روح الله احمد زاده کرمانی؛ هومن الوندی


3. بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل گیری افکار عمومی نسبت به هدفمندی یارانه ها

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 141-171

لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ هومن الوندی