نویسنده = نفیسه توکلی نیا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر رسانه ملی در ایجاد شکاف نسلی

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 117-127

حبیب صبوری خسروشاهی؛ نفیسه توکلی نیا