نویسنده = سید علی رحمانزاده
تعداد مقالات: 3
2. رابطه بین میزان هوش فرهنگی مدیران استانی و توسعه مشارکت کارکنان در مراکز شهرستانی (مورد مطالعه: موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس)

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 129-139

سید علی رحمانزاده؛ اسماعیل کاوسی؛ حسن کربلایی حاجی اوغلی


3. بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان اقوام ایرانی از دیدگاه صاحب نظران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 241-275

سید علی رحمانزاده؛ زهرا غفاری معین