نویسنده = علی دلاور
تعداد مقالات: 5
1. نوآوری در برندسازی روزنامه‌ها و ارزش‌آفرینی مطلوب در کشور

دوره 13، شماره 4(پیاپی43)، زمستان 1397، صفحه 7-18

حسن کربلایی حاجی اوغلی؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر؛ علی دلاور؛ علی گرانمایه پور


2. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با توانمندسازی روزنامه نگاران روزنامه‌های سراسری چاپ تهران

دوره 10، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1394، صفحه 75-88

حسن خجسته باقرزاده؛ امید جهانشاهی؛ علی دلاور؛ محمد سلطانی‌فر


3. ارزیابی عناصر ساختاری معماری در انتقال پیام های مذهبی به مخاطب

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، بهار 1393، صفحه 1-9

ماندانا صنیعی؛ علی دلاور


4. مقایسه چالشها و فرصتهای شغلی زنان روزنامهنگار با زنان غیر روزنامهنگار در حوزه ارتباطات

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 97-106

محمد دادگران؛ علی دلاور؛ افسانه شمس غیاثوند


5. تحلیل محتوای پیام های مستتر در رپ اجتماعی فارسی

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1390، صفحه 83-100

فلورا فروغیان؛ علی دلاور