نویسنده = صدیقه ببران
تعداد مقالات: 3
1. بررسی میزان استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در دستگاه‌های اجرایی شهرستان دماوند

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 9-18

بهاره بخشی؛ صدیقه ببران؛ مریم طاهریان


2. بررسی دیپلماسی رسانه ای ایران در افغانستان پس از سقوط طالبان

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 131-142

صدیقه ببران؛ هاتف پوررشیدی


3. جرائم سایبر

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، بهار 1389، صفحه 43-78

صدیقه ببران؛ انسیه محمودی