نویسنده = افسانه مظفری
تعداد مقالات: 7
2. شناسایی عوامل مؤثر بر دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران

دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، پاییز 1398، صفحه 57-76

حبیب شیخی؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری


3. مدیریت جریان سازی خبری در روابط عمومی سازمان های دولتی

دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، بهار 1398، صفحه 23-37

افشین محمدی؛ افسانه مظفری؛ زهرا خرازی آذر


4. الگوی موجود و مطلوب ساختار تشکیلاتی روابط عمومی دانشگاههای دولتی (بررسی دیدگاه مدیران روابط عمومی)

دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، پاییز 1397، صفحه 11-122

مهدخت بروجردی علوی؛ لیلا زرین کفش؛ افسانه مظفری


5. گفتمان پسا استعماری در ادبیات جهان (تحلیل گفتمان رمان ریشه‌ها)

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 19-36

افسانه مظفری؛ مونا اسدیان؛ فرزانه شریفی


6. گفتمان پسا استعماری در ادبیات جهان(تحلیل گفتمان رمان ریشه ها)

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 19-33

افسانه مظفری؛ مونا اسدیان؛ فرزانه شریفی


7. بررسی نقش برنامه‌های تلویزیونی بر توسعه سلامت جامعه

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، زمستان 1395، صفحه 91-106

افسانه مظفری؛ علی مهرگان