نویسنده = بهروز کاوه ئی
تعداد مقالات: 3
1. موضع‌گیری رویترز، بلومبرگ و فاینانشیال ‌تایمز در مورد صنعت نفت ایران در دوره پس از تحریم

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 67-82

پویا نعمت الهی؛ بهروز کاوه ئی؛ علیرضا سلطانی


2. موضع گیری رویترز، بلومبرگ و فاینانشیال تایمز در مورد صنعت نفت ایران در دوره‌ی پس از تحریم

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 67-82

پویا نعمت الهی؛ علیرضا سلطانی؛ بهروز کاوه ئی


3. بررسی نقش برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای پیرامون انجام جراحی زیبایی آقایان

دوره 10، شماره 3(پیاپی30)، پاییز 1394، صفحه 41-50

سیده رها میرحسینی؛ بهروز کاوه ای؛ سید وحید عقیلی