نویسنده = افسانه مظفری
تعداد مقالات: 2
2. طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانه‌ای

دوره 10، شماره 3(پیاپی30)، پاییز 1394، صفحه 21-29

زیبا امیرخانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ افسانه مظفری