نویسنده = سینا تفنگ‌چی
تعداد مقالات: 4
2. نقش رسانه ملی در شکل‌گیری افکار عمومی نسبت به ارزش‌های دینی

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 117-135

سینا تفنگ‌چی؛ رنگین نگار کرم زاده


3. نقش رسانه ملی در شکل گیری افکار عمومی نسبت به ارزش‌های دینی

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 117-135

رنگین نگار کرم زاده؛ سینا تفنگ‌چی


4. فرابرد انتقال اطلاعات در شهر هوشمند

دوره 10، شماره 4(پیاپی31)، زمستان 1394، صفحه 19-30

سینا تفنگ‌چی؛ محمد سلطانی فر؛ نسیم مجیدی قهرودی