کلیدواژه‌ها = اعتماد
تعداد مقالات: 8
3. بررسی میزان اعتماد کاربران ایرانی شبکه‌ی اجتماعی LinkedInبه حفظ حریم شخصی

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، بهار 1394، صفحه 79-94

افسانه مظفری؛ بنت الهدی رستگاری


5. بررسی تطبیقی میزان اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکۀ یک تلویزیون و بی بی سی فارسی

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393، صفحه 75-90

سمیه سادات مهدوی؛ فاطمه احمدنژاد اتو


6. عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 153-166

نوروز هاشم زهی؛ زهرا جاه بین


7. شناسایی ابزارهای مؤثر تبلیغات فرش دست باف ایران از نگاه خریداران داخلی

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 61-71

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ ماندانا صنیعی؛ محمد صادق اسدی رازی


8. بررسی میزان و عوامل اعتماد شهروندان جوان تهران به تلویزیون بی بی سی فارسی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 87-95

سروناز تربتی؛ فضه نصیریان