کلیدواژه‌ها = بازاریابی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی با استفاده از چارچوب تیلور و اوکازاکی (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 3(پیاپی39)، زمستان 1396، صفحه 103-114

سمیه لبافی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ داوود محمدی


2. نقش رسانه‌های اجتماعی در بازاریابی و تأثیر بر ساختار سازمانی

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، بهار 1394، صفحه 127-143

سید عبدالله سجادی جاغرق؛ علیرضا قرائتی؛ مجید حیدری