کلیدواژه‌ها = تبلیغات
تعداد مقالات: 9
1. تبلیغات بر بدنه محصولات، رسانه ای همگرا

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، تابستان 1397، صفحه 115-128

ماریه قزل سفلی؛ علی مروتی شریف آبادی


2. ارائه مدلی برای بررسی تأثیر رسانه‌ها در ایجاد رغبت به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار از طریق پیام‌های تبلیغاتی

دوره 10، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1394، صفحه 25-36

هاشم آقازاده؛ طاهر روشن دل اربطانی؛ سماء بانی فاضل


5. شناسایی ابزارهای مؤثر تبلیغات فرش دست باف ایران از نگاه خریداران داخلی

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 61-71

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ ماندانا صنیعی؛ محمد صادق اسدی رازی


7. بررسی رابطه میان تماشای تبلیغات تلویزیون با میزان مصرف گرایی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 51-62

لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نازنین ملکیان؛ سبیکه شاه کوهی


9. لزوم ایجاد نظام اخلاق حرفه ای در تبلیغات بازرگانی

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 9-22

علی اکبر فرهنگی؛ بیتا شاه منصوری