کلیدواژه‌ها = نگرش
تعداد مقالات: 6
1. نگرش به جهانی‌شدن و هویت دینی دانشجویان

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، بهار 1394، صفحه 37-44

عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


2. مقایسه عوامل مؤثر برنگرش دانش‌آموزان در ورود باستان‌شناسی به محتوای درسی مدارس هوشمند و عادی شهر خرم‌آباد

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، زمستان 1393، صفحه 9-26

کریم حاجی زاده؛ مهتاب اسلامی نسب؛ مهتاب دادخواه؛ مریم شاداب فر


3. بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی روزنامه‌نگاران بخش حوادث و اجتماعی شهر تهران

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 97-110

آنی میرزاخانیان؛ محمد جعفری


6. بررسی نگرش دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران نسبت به کم و کیف مطبوعات ورزشی

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 93-104

عبدالرضا شاه محمدی؛ نادیه ناظر فرد