کلیدواژه‌ها = رسانه
تعداد مقالات: 41
1. نحوۀ برجسته‌سازی مهمترین مسائل اجتماعی جامعۀ ایران در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران (مطالعۀ موردی: بخش خبری 30 :20)

دوره 15، شماره 1(پیاپی48)، بهار 1399، صفحه 63-86

اردشیر زابلی زاده؛ جواد صادقی؛ مهرداد حاجیوند دستگردی


2. بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه

دوره 15، شماره 1(پیاپی48)، بهار 1399، صفحه 111-124

آیدین سلام زاده؛ مهدی تاج پور؛ الهه حسینی


4. تاثیر سواد رسانه ای بر سرمایه فرهنگی مطالعه موردی موسسات فرهنگی قرآنی اصفهان

دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، پاییز 1398، صفحه 127-139

مهدی غلامپور؛ سید محسن بنی هاشمی


5. احکام رسانه از منظر فقه شیعه

دوره 14، شماره 2(پیاپی45)، تابستان 1398، صفحه 7-21

محمد رسول آهنگران؛ سید محمد مهدی محقق


7. الگوی نظارت شرعی بر تبلیغات رسانه ها

دوره 13، شماره 4(پیاپی43)، زمستان 1397، صفحه 91-108

رضا راضی؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی


9. تبلیغات بر بدنه محصولات، رسانه ای همگرا

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، تابستان 1397، صفحه 115-128

ماریه قزل سفلی؛ علی مروتی شریف آبادی


10. بررسی و ارزیابی نقش رسانه ها بر توسعه گردشگری شهری با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر

دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، بهار 1397، صفحه 21-38

ابراهیم علی پور؛ محمد حسن یزدانی؛ احد بیوته؛ امیر حسام دشتی


11. بررسی و واکاوی مسئولیت های اجتماعی رسانه

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 55-66

غلامحسین بیابانی


12. نقش رسانه‌ها در افزایش مشارکت مردمی‌در مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه 4 شهر تهران)

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، پاییز 1396، صفحه 77-89

حسین مجتبی زاده خاقانی؛ مجتبی رحمتی؛ لطیفه گودرزی


13. موضع گیری رویترز، بلومبرگ و فاینانشیال تایمز در مورد صنعت نفت ایران در دوره‌ی پس از تحریم

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 67-82

پویا نعمت الهی؛ علیرضا سلطانی؛ بهروز کاوه ئی


15. بررسی واکاوی مسئولیت‌های اجتماعی رسانه

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 55-66

غلامحسین بیابانی


16. نقش رسانۀ ملی در تغییر فرهنگ کارآفرینی در ایران امروز

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، پاییز 1396، صفحه 7-20

علی اصغر رحمتی؛ علی اکبر فرهنگی


17. موضع‌گیری رویترز، بلومبرگ و فاینانشیال ‌تایمز در مورد صنعت نفت ایران در دوره پس از تحریم

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 67-82

پویا نعمت الهی؛ بهروز کاوه ئی؛ علیرضا سلطانی


18. بررسی اهمیت و جایگاه رسانه در حفاظت از محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33)، تابستان 1395، صفحه 17-27

لعبت تقوی؛ اوین حبیبی؛ لیلا اسدامرجی


19. موسیقی، رسانه‌ای در حفظ و اشاعه فرهنگ ملی در میان مخاطبان نسل سوم

دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33)، تابستان 1395، صفحه 87-93

محمد رضا حقیقی؛ افسانه مظفری؛ مرتضی بهنام؛ نرگس ریاضتی


21. ارائه مدلی برای بررسی تأثیر رسانه‌ها در ایجاد رغبت به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار از طریق پیام‌های تبلیغاتی

دوره 10، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1394، صفحه 25-36

هاشم آقازاده؛ طاهر روشن دل اربطانی؛ سماء بانی فاضل


22. تحلیلی بر نقش هنر - رسانه پویانمایی در آموزش حفاظت محیط‌زیست

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، بهار 1394، صفحه 95-110

غلامحسین کرمی


23. بررسی رابطه میزان استفاده تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و سواد رسانه‌ای

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 19-28

الهام سادات بلبلی؛ سروناز تربتی


24. نقش رسانه و مطبوعات در تصمیمات کیفری قضات و اجرای احکام مبتنی بر عدالت

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 165-176

وحیده ترزمی نژاد؛ شهرام جمشیدی