کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 8
2. بررسی و ارزیابی نقش رسانه ها بر توسعه گردشگری شهری با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر

دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، بهار 1397، صفحه 21-38

ابراهیم علی پور؛ محمد حسن یزدانی؛ احد بیوته؛ امیر حسام دشتی


3. بررسی نقش برنامه‌های تلویزیونی بر توسعه سلامت جامعه

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، زمستان 1395، صفحه 91-106

افسانه مظفری؛ علی مهرگان


4. بررسی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی والزامات پیاده سازی و توسعه مدارس هوشمند در ایران

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 149-160

گیتی نیرومند؛ حمید یزدانی؛ مسلم گنجی


5. بررسی عوامل توسعه نیافتگی صنعت توریسم

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1390، صفحه 185-199

حسن اسماعیل پور؛ شهرزاد کاشانی تبار


6. نقش تلویزیون در توسعه جامعه مدنی

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1390، صفحه 25-40

لیلا طاعتی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ کبری گلستانی


7. بررسی نگرش دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران نسبت به کم و کیف مطبوعات ورزشی

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 93-104

عبدالرضا شاه محمدی؛ نادیه ناظر فرد