کلیدواژه‌ها = ماهواره
تعداد مقالات: 5
4. بررسی اثر رسانه ای شبکه ماهواره ای فارسی 1 بر نگرش مخا طب

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 135-147

نادر صادقی لواسانی نیا؛ مجتبی حیدری