کلیدواژه‌ها = وسایل ارتباط جمعی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر مطبوعات در حفظ فرهنگ

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1390، صفحه 27-39

عبدالرضا شاه محمدی


2. بررسی نقش رسانه ها در امنیت ملی

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1390، صفحه 51-64

عبدالرضا شاه محمدی