کلیدواژه‌ها = تلویزیون
تعداد مقالات: 9
1. بررسی نقش برنامه‌های تلویزیونی بر توسعه سلامت جامعه

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، زمستان 1395، صفحه 91-106

افسانه مظفری؛ علی مهرگان


2. چند صفحه نمایشی شدن مصرف رسانه‌ای و استراتژی‌های پیش رو

دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33)، تابستان 1395، صفحه 59-69

امید جهانشاهی؛ وحید آقامحسنی


3. مدیریت نهادی سازی از طریق تلویزیون

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 137-152

رضا نجف بیگی؛ آرین قلی پور؛ علی اکبر فرهنگی؛ جاوید ایمانی


4. الگوی برنامه ریزی برای برنامه سازی موفق در تلویزیون

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 67-75

جاوید ایمانی؛ رضا نجف بیگی،؛ آرین قلی پور


5. عوامل اجتماعی مؤثر در تأثیرپذیری کودکان از تلویزیون

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 83-96

سارا محمدپور؛ محسن نایبی


6. نقش تلویزیون در توسعه جامعه مدنی

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1390، صفحه 25-40

لیلا طاعتی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ کبری گلستانی


7. سنجش میزان توجه مردم شهر مشهد به تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای محلی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 225-239

عبدالرضا شاه محمدی؛ نسرین احمدی اسکویی