کلیدواژه‌ها = کاربران
تعداد مقالات: 1
1. نقش فن آوری اطلاعات در ارتباطات شبکه ای

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 75-86

وحیده ترزمی نژاد؛ سپیده ترزمی نژاد