کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 8
3. نگرش به جهانی‌شدن و هویت دینی دانشجویان

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، بهار 1394، صفحه 37-44

عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


6. بررسی ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز در سال 91

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 135-144

محمد جوادی پور؛ فرشته کردستانی؛ گیتی نیرومند


7. نقش رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و پیشگیری از ایدز در بین دانشجویان

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 123-136

نادر صادقی لواسانی نیا؛ هما صدقی جلال؛ خدابخش احمدی


8. بررسی میزان کاربرد مهارتهای ارتباطی اساتید ارتباطات

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1390، صفحه 159-182

عبدالرضا شاه محمدی