کلیدواژه‌ها = مطبوعات
تعداد مقالات: 6
1. بررسی واکاوی مسئولیت‌های اجتماعی رسانه

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 55-66

غلامحسین بیابانی


2. بررسی وضعیت کارکردهای مطبوعات در گسترش فرهنگ پاسخ‌گویی عمومی

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، زمستان 1395، صفحه 77-90

مهرداد متانی


3. نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 9-26

حمیدرضا حسینی دانا؛ بی بی سادات میراسماعیلی؛ امین بلندهمت


4. مدیریت و سازماندهی در مطبوعات ایران

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 37-49

نزهت اکبری


5. ملاک های بازدارنده خبر در مطبوعات ایران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 15-139

محمد سلطانی فر؛ مریم مزروعی


6. بررسی نگرش دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران نسبت به کم و کیف مطبوعات ورزشی

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 93-104

عبدالرضا شاه محمدی؛ نادیه ناظر فرد