کلیدواژه‌ها = تبادل فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دیپلماسی رسانه ای بر تبادل فرهنگی کشورها

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 105-116

عبدالرضا شاه محمدی؛ علیرضا قرائتی