کلیدواژه‌ها = رسانه ملی
تعداد مقالات: 6
1. نقش رسانۀ ملی در تغییر فرهنگ کارآفرینی در ایران امروز

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، پاییز 1396، صفحه 7-20

علی اصغر رحمتی؛ علی اکبر فرهنگی


2. نقش رسانه ملی در شکل‌گیری افکار عمومی نسبت به ارزش‌های دینی

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 117-135

سینا تفنگ‌چی؛ رنگین نگار کرم زاده


3. نقش رسانه ملی در شکل گیری افکار عمومی نسبت به ارزش‌های دینی

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 117-135

رنگین نگار کرم زاده؛ سینا تفنگ‌چی


4. بررسی تاثیر رسانه ملی در ایجاد شکاف نسلی

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 117-127

حبیب صبوری خسروشاهی؛ نفیسه توکلی نیا


5. ارزیابی نقش رسانه ملی درتحقق مهندسیِ فرهنگ سازمانی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 93-113

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی


6. بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان اقوام ایرانی از دیدگاه صاحب نظران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 241-275

سید علی رحمانزاده؛ زهرا غفاری معین