کلیدواژه‌ها = دیپلماسی
تعداد مقالات: 2
1. دیپلماسی دیجیتال و روابط میان دولت ها در جوامع معاصر

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، بهار 1393، صفحه 89-99

علی اکبر فرهنگی؛ علیرضا قرائتی؛ حسن کربلایی حاجی اوغلی


2. تأثیر دیپلماسی رسانه ای بر تبادل فرهنگی کشورها

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 105-116

عبدالرضا شاه محمدی؛ علیرضا قرائتی