کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز در سال 91

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 135-144

محمد جوادی پور؛ فرشته کردستانی؛ گیتی نیرومند


3. مطالعه نقش سواد رسانه ای دانشجویان در میزان تأثیرپذیری آنها از تبلیغات تجاری

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 177-188

خیری زنده بودی؛ فاطمه زنده بودی


4. اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و یکم

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 157-166

بهاره نصیری؛ بهاره بخشی؛ سید محمود هاشمی