کلیدواژه‌ها = فمینیسم لیبرال
تعداد مقالات: 1
1. صورت بندی نظری فمینیسم درمطالعات رسانه ای ( باارائه مدل)

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 97-106

آمنه بختیاری؛ بهاره نصیری؛ محمدرضا حقیقی