کلیدواژه‌ها = پایگاه اقتصادی اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 153-166

نوروز هاشم زهی؛ زهرا جاه بین