کلیدواژه‌ها = شبکه های اجتماعی مجازی
تعداد مقالات: 5
1. نقش شبکه های اجتماعی مجازی در جامعه پذیری سیاسی جوانان با تاکید بر دسترس پذیری رسانه ای و کاربر فعال

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، تابستان 1397، صفحه 21-39

بابک احمدپور ترکمانی؛ مصطفی ازکیا؛ باقر ساروخانی