کلیدواژه‌ها = سواد رسانه ای
تعداد مقالات: 10
1. تاثیر سواد رسانه ای بر سرمایه فرهنگی مطالعه موردی موسسات فرهنگی قرآنی اصفهان

دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، پاییز 1398، صفحه 127-139

مهدی غلامپور؛ سید محسن بنی هاشمی


3. سواد رسانه ای و آگاهی از آسیب های شبکه های اجتماعی

دوره 12، شماره 3(پیاپی39)، زمستان 1396، صفحه 25-35

حسن مقدس زاده؛ هاجر صفاهیه


5. رویکردی تطبیقی به سواد رسانه ای در کشورهای توسعه یافته

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، بهار 1393، صفحه 159-174

سید غلامرضا فلسفی


7. مطالعه نقش سواد رسانه ای دانشجویان در میزان تأثیرپذیری آنها از تبلیغات تجاری

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 177-188

خیری زنده بودی؛ فاطمه زنده بودی


9. اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و یکم

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 157-166

بهاره نصیری؛ بهاره بخشی؛ سید محمود هاشمی


10. بررسی ضرورت آموزش سواد رسانه ای کودکان و نوجوانان از نگاه متخصصان آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 77-90

حوریه دهقان شاد؛ سید محمد محمودی کوکنده