کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
تعداد مقالات: 2
1. نقش رسانه های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی

دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، پاییز 1398، صفحه 41-55

محمد حسین میرسلیمانی؛ ادریس قادرپور؛ مسعود نادریان؛ سعید یاری


2. مسئولیت مدنی رسانه های تصویری « نسبت به پخش برنامه های برون مرزی»

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 105-113

وحیده ترزمی نژاد؛ باباک ایرانتاج