کلیدواژه‌ها = رضایت از زندگی و میزان دینداری افراد
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثّر بر اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکۀ یک تلویزیون

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 185-202

نوروز هاشم زهی؛ سمیه سادات مهدوی