کلیدواژه‌ها = مخاطب
تعداد مقالات: 10
3. بررسی میزان رضامندی مخاطبان از عملکرد روزنامه های ایران و همشهری

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393، صفحه 9-18

فیروز دیندار فرکوش


4. بررسی تعامل ارزش های زیبایی شناسانه صوت و تصویر بر مخاطب

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393، صفحه 19-28

شیرین مصباحی طریقی؛ فرهاد مختاری


5. عملکرد روزنامه های ایران و همشهری از دیدگاه مخاطبان

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، بهار 1393، صفحه 109-120

فیروز دیندار فرکوش


6. ارزیابی عناصر ساختاری معماری در انتقال پیام های مذهبی به مخاطب

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، بهار 1393، صفحه 1-9

ماندانا صنیعی؛ علی دلاور


7. بررسی رابطه میان تماشای تبلیغات تلویزیون با میزان مصرف گرایی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 51-62

لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نازنین ملکیان؛ سبیکه شاه کوهی


9. تحلیل بازتاب تصویری هدفمندی یارانه ها در رسانه

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1390، صفحه 119-131

بهاره بخشی؛ لیلا شاهرخ؛ نرگس علیخانی


10. رسانه و مخاطب در سپهر مدرنسیم و پست مدرنیسم

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، بهار 1389، صفحه 119-140

نسیم مجیدی قهرودی؛ محبوبه احمدی؛ غلامحسین احمدی؛ ناهید شریفی