کلیدواژه‌ها = اقناع
تعداد مقالات: 3
1. تبیین ارتباط میان اقناع رسانه ای شبکه های اجتماعی و سبک زندگی – مورد کاوی تلگرام

دوره 14، شماره 4(پیاپی47)، زمستان 1398، صفحه 113-129

علیرضا آل قیس؛ سیدمحمد دادگران؛ محمد رضا رسولی


2. بررسی مدلی به منظور ارزیابی کیفیت اصول اخلاقی در ارتباطات اقناعی

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 127-138

نسترن پاشنک؛ مسعود تارانتاش


3. بررسی دیپلماسی رسانه ای ایران در افغانستان پس از سقوط طالبان

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 131-142

صدیقه ببران؛ هاتف پوررشیدی