کلیدواژه‌ها = نظریه شبکه – شبکه اجتماعی – شبکه خانواده - نظریه گراف – نظریه میدانی – گروه سنجی – پویایی شناسی
تعداد مقالات: 1
1. نظریه شبکه و کاربرد آن در خانواده

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 157-169

ابتسام رضوی دینانی؛ طاهره آذری