کلیدواژه‌ها = معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 2
1. نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویژه برند

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، زمستان 1395، صفحه 7-19

بابک فربودنیا؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر


2. بررسی عوامل موثر بر توان صنعت سینمای ایران برای ورود به بازارهای جهانی

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1390، صفحه 63-102

سید محمد دادگران؛ انسیه ابری