کلیدواژه‌ها = مدیریت منابع انسانی الکترونیکی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه فناوری های نوین اطلاعاتی و توسعه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1390، صفحه 133-148

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی