کلیدواژه‌ها = مصنوعات و نمادها
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقش رسانه ملی درتحقق مهندسیِ فرهنگ سازمانی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 93-113

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی